tělocvična cerhovice

Navrhovaná pravoúhlá stavba sestává ze dvou částí – přízemní šatnové, která těsně navazuje na stávající budovu školy, a vysoké halové části vlastní tělocvičny, která je osazena do svažitého terasovitého terénu. Hmota přístavby je zastrešena plochými střechami s atikami. Přízemí přístavby i vlastní herní plocha výškově i provozně navazuje na úroveň podlahy zvýšeného přízemí budovy školy. V prostoru haly tělocvičny je navržena tribuna pro diváky, která je přístupná z úrovně 2NP a z úrovně stávající bežecké dráhy. Pod diváckou tribunou jsou navrženy sklady na sportovní náčiní a nářadí.
Hlavní hmota přístavby tělocvičny je architektonicky horizontálně členěna, tak aby poměrně velká plocha hlavní a zároveň nejvíce exponované fasády působila přátelsky a odpovídala měřítku navazující stávající budovy. V přízemí na podlouhlé straně haly je okno, které spojuje vnitřní část tělocvičny s venkovním předprostorem, a které zajišťuje přirozené denní osvětlení hrací plochy. Masívní nadpraží tohoto okna je vodorovně rozděleno jakousi táhlou siluetou, která připomíná okolní kopce a terén, a zároveň potlačuje hranolovitou formu vlastní stavby, která by jinak mohla působit příliš vysoká a hmotná.
Delší strana tělocvičny, která je orientovaná směrem k běžecké dráze, je s ohledem na výškové podmínky zapuštěna vůči terénu o výšku podlaží. Budova z této části působí nižší a vytváří jakýsi “parter” podél dráhy, který je vodorovně členěný na část prosklenou, za kterou se nachází divácká tribuna, a část s dřevěným obkladem v prostoru nadpraží. V místě, kde se v současné době nachází školní dvůr, je navržena přízemní šatnová část, která spojuje hmotu tělocvičny se stávající školní budovou. Zbylý prostror školního dvora je řešený jako dlážděný s možností parkování osobních automobilů a zásobování. Příjezd je ze západní zadní části areálu školy.