supraphon

Stejně jako značka Supraphon, má prodej hudebních nosičů svou tradici a náladu prostor k tomuto ůčelu určených. Konceptem návrhu je vytořit v historickém objektu tradiční obchod s hudbou charakteru New Yorských krámů se vzdělanou a ochotnou obsluhou. To vše zabaleno v moderním kabátě dnešní doby s použitím nových materiálů a obnažením původních povrchů.
Presentace zboží by neměla potlačovat dojem z prodejny, která v našem návrhu více funguje jako místo pro setkávání lidí kteří mají rádi dobrou hudbu, koncerty, autogramiády apod. Navrženy jsou zóny pro posezení a poslech hudby například u dobré kávy.
Hlavní vstup do prodejny bude zachován. Místo bočního vstupu z hlavního schodiště v objektu je navržena prosklená vitrína, která zachová průhled ze schodiště do prostoru prodejny. Za hlavním vstupem bude čistící zońa. Stávající výlohy budou zachovány pouze vedle vstupu. U výlohy směřující do Jungmanova náměstí bude odstraněna vnitřní část a v hlubokém parapetu jsou navrženy “playboxy”. Tyto kouty slouží k poslechu hudby nebo jen k posezení. Ve výkladcích bude , místo statického zboží, vidět život uvnitř prodejny. Jako výstavní plocha ve výkladcích budou sloužit rámy vyplněné např. Tahokovem. Zachová se tak transparentnost řešení ale také možnost umístit zde zboží. Samotný prodej bude probíhat formou velkých stolu jejichž deska je navržena ve tvaru harmoniky. Tato úprava umožňuje různé polohy hudebních nosičů. V zadní části prodejny je prodejní pult s pokladnou a zázemím.
Propojení se suterénem je navrženo pomocí dvouramenného schodiště na zadní stěně. Točité schodiště ve tvaru čtverce bude ocelové s protipořární úpravou jednotlivých stupňů. Vedle schodiště je umístěno malé pódium.
Stěny suterénu jsou z velké části pokryty policovým systémem ve větším rastru. V centru vzniklého prostoru jsou opět umístěnu prodejní stoly. V nice za nosným sloupem je navrženo sezení s možností poslechu hudby. V ostatních prostorách suterénu je zázemí prodejny (kancelář, šatna, wc pro zaměstnance).