Residence Speicher 1826

V areálu původních stavebnin, v místě bývalé historické obilnice z roku 1826, v ochranném pásmu městské památkové rezervace města Mikulova, vznikl obytný soubor Speicher 1826.

Zastavěním pozemku lichoběžníkového tvaru došlo k přirozenému doplnění proluky a dotvoření městského bloku. Při své jihozápadní hranici přiléhá navrhovaný objekt ke štítům stávajících sousedních domů. Ze zbývajících stran je areál obklopený veřejným prostranstvím, chodníky, komunikacemi či zelení.
Dům se společným suterénem je v nadzemní části rozdělen na tři samostatné bytové domy, mezi nimiž vzniká prostor vnitrobloku – upravený parter s předzahrádkami a terasami přízemních bytů a parkovou plochou.
Architektura nadzemní části vychází z tradičního stavitelství, domy orientované do ulic jsou se sedlovými střechami a pavlačemi, vnitřní středový objekt má však půdorys nepravidelného pětiúhelníku se střechou složenou ze tří šikmých rovin s mírným sklonem a vnitřní plochou střechou ve tvaru trojúhelníku. Hmota tohoto domu je krystalická, čímž dynamicky vybočuje z jinak pravidelné geometrie bloku a současně definuje celý záměr.

V celém komplexu se nachází 59 bytů, v suterénu 73 parkovacích stání. Suterén je přístupný z každého nadzemního objektu. Vjezd do podzemního parkoviště je jednosměrnou rampou při jižním okraji areálu, výjezd je řešený při severním okraji objektu.

Celý objekt je realizovaný ze systému ztraceného bednění Velox, je zateplený, se světlými omítanými fasádami. Pavlače jsou zakryty dřevěnými plaňkami.