Pohárek Pavlov

Projekt zakončený realizací se zabýval rekonstrukcí stávajících viničních sklepů a jejich nástavbou, která bude sloužit pro krátkodobé ubytování ve čtyřech apartmánech. Objem nadstavované části respektuje strukturu a charakter okolí a respektuje podmínky dané územní studií památkové rezervace. Dům se skládá ze dvou nadzemních podlaží (sklepy + obytné patro) a obytného podkroví. Objem je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 45°.
Hlavní vstup do objektu se nachází na úrovni 2. nadzemního podlaží a je orientován směrem do zahrady, respektuje tak tradiční rozložení a uspořádání viničních domů. V prvním obytném podlaží se nacházejí dvě ubytovací jednotky samostatně přístupné ze společné chodby, další dvě jsou v podkroví. Pro každou jednotku je charakteristický specifický design, který se promítá v použitých materiálech a interiéru každé: beton, cihla, ocel, dřevo.
Fasáda je střídmě členěna obdélnými okny orientovanými na výšku. Fasáda odkazuje na tradiční členění, které mají i ostatní barokní domy v České ulici.

Foto: David Pařík, Jakub Čáp