Penzion Pavlov

Návrh přístavby respektuje orientaci štítu, sklon a tvar střechy stávajícího objektu. Ten má půdorys tvaru lichoběžníku o rozměrech 10 resp. 9,2m x 8,3m. Přístavba proniká do stávajícího objektu a rozšiřuje ho dále. V suterénní části až směrem k hranici pozemku o cca 9m. Část tohoto suterénu pak slouží jako terasa bytům v nadzemních podlažích.
Přízemní část stavby je pak analogií stávající hmoty o půdorysných rozměrech 8,5 x 13,5m. Podkroví kopíruje přízemí až na plochu terasy, která zmenšuje půdorysný rozměr přístavby na 8,5 x 11m. Půdorysný průmět průniku těchto hmot má tvar lichoběžníku.
Ve směru od jihu na sever se pozemek svažuje. Rozdíl výšek je vyrovnán jednak plynulým klesáním terénu a jednak samotnou stavbou, kdy se suterén otevírá zahradě při severní části pozemku.
Obě hmoty, stávajícího objektu i přístavby, jsou každá opatřeny sedlovou střechou se sklonem 45°. Ty se do sebe zakusují přibližně v polovině jejich délky. Střešní krytina stávajícího objektu i přístavby bude zachována jako stávající tj. keramické pálené tašky šedé barvy. Styk těchto střech je řešen úžlabím. Okna stávajícího objektu jsou dřevěná špaletová s modrým odstínem, přístavby dřevohliníková se skrytým rámem.