Kulturní dům Dolní Dunajovice

Cílem navrhovaného řešení je hledání ideální formy zástavby s nejvhodnějším uspořádáním požadovaného stavebního programu a typologie, vytvoření odpovídajícího hmotového členění v kontextu  zástavby a obce, s dostatečným soukromím a odstupy od ostatních budov a okolí. Zároveň usilujeme o to  navrhovat domy energeticky soběstačné či úsporné v průběhu svého provozu, ale také stavby postavené z  ekologických a recyklovatelných materiálů – tedy udržitelné i z hlediska použitých materiálů.