Domov pro seniory Červený Kostelec

Klid, pohoda, otevřenost, slunce, zahrada, záliby, přátelé, pomoc, důstojnost, kontakt, světlo, zájem, radost, jednota, smutek, soužití, svoboda, pochopení, nový domov.
Hmota objektu, kompaktní, pravoúhlá, jasná a čitelná, je situována do severní části mírně svažitého pozemku. Čtvercový půdorys nadzemní části doplňuje na strukturu okolní zástavby a ulic, nejnižší podlaží – částečně zapuštěné do svahu – pak reaguje na morfologii terénu a oproti fasádám nadzemních podlaží v části ustupuje, a dává prostor vzniku přirozené bezbariérové spojnici napříč územím, a budovu tak zapojuje do života města prostřednictvím vzniklého krytého předprostoru, do kterého jsou orientované společné vnitřní prostory, atrium a kavárna, a na který navazuje zahrada. Díky sklonitosti terénu se prostor otevírá, současně je však chráněn před nepřízní počasí. Umístění objektu v horní části pozemku dává prostor centrální zahradě v jižní části areálu. Ta je koncipována jako veřejně přístupná.