Centrum halových sportů

CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ v Českých Budějovicích
architektonická soutěž, 2012 (I. kolo), 01/2013 (II. kolo)

Základní ideou bylo navrhnout jednoduchý, avšak plně funkční objekt, který svým uniformním výrazem umožňuje pořádat utkání vrcholového sportu na mezinárodní úrovni a zároveň sloužit i pro pravidelný amatérský trénink nebo společenská setkání. Pravoúhlá hmota na obdélném půdorysu, s racionálním dělením na jednotlivé části, je umístěna na vyhrazeném pozemku, jehož východně-západní orientaci navrhovaný objekt sleduje.
S ohledem na rozsah je budova navržena jako kombinace několika konstrukčních systémů. Konstrukce hlavní haly je navržena na půdorysu čtverce s délkou strany 65 m. Je řešena z prefabrikovaných železobetonových sloupů, které jsou pravidelně po 6,5 metrech rozmístěny po obvodu haly. Prostorová tuhost v rovině jednotlivých fasád je zabezpečena pomocí diagonál a schodišťových jader. Průřez sloupů se liší v závislosti na způsobu uložení konstrukce střechy.