desk architekti

SEZ

DŮM PRO SENIORY A DENNÍ STACIONÁŘ V SEZIMOVĚ ÚSTÍ

architektonická soutěž

spolupráce: Marie Kadlecová

Datum: 10/2014

Hmota objektu, tvořená dvěma na sebe kolmými třípodlažními rameny, svírajícími mezi sebou centrální přízemní část, je situována do severní a východní části rovinatého pozemku, tak aby vlastní tvar objektu vymezil jednotlivé prostory. Trakty s obytnými jednotkami jsou jednostranně orientované na jih do polouzavřeného dvora se zahradou. V první etapě je plánovaná výstavba východního křídla a centrální části, v druhé etapě bude přistavěno severní křídlo, čímž vznikne ucelený komplex. Komunikační jádro budovy je umístěno na průsečíku ramen, které obsluhuje první i druhou etapu. Dům je částečně podsklepený.