desk architekti

RDČB

Nízkoenergetický rodinný dům
v Roudném u Českých Budějovic
pro soukromou osobu

Autor: Martin Kačírek
Datum: 2004-2006

Základní ideou je jednoduchá dvoupodlažní hmota na pravoúhlém obdélném půdorysu. Tato hmota je zastřešena sedlovou střechou, která je nasazena až nad stropem vyššího podlaží. Tím vznikají dvě plnohodnotná patra a konstrukce vazníkového krovu je řešena samostatně. Prostor krovu není využíván pro bydlení. Na západě je hmota objektu zčásti rozšířena o prostory skladu. Vstup do objektu je situován do ulice na západní straně a nad vstupem a parkovacím stáním je vytvořen přístřešek, který je připraven na osazení solárních panelů.
Dispoziční řešení vychází ze soudobého názoru na bydlení. Funkční uspořádání odpovídá požadavkům klientů.