desk architekti

PREZ

Nový obecní úřad Přezletice
vyzvaná soutěž

Autoři: Tomáš Jeníček, Martin Kačírek
Datum: červen 2009

Architektonický koncept vychází z tradičních zastavovacích způsobů na venkově i ve městech: orientace štítů a hřebene, objemového řešení, použitých materiálů.

Stanovením hierarchie významů okolních prostor – Horní návsi a přilehlých ulic – otáčíme kompozici třech domů směrem do ulice Veleňské, do které jsou orientovány jednotlivé štíty navrhovaných budov, přičemž prostřední objekt Obecního úřadu ustupuje od uliční čáry a vytváří si vlastní předprostor. Zároveň je vzhledem k výškovým poměrům osazený na vyšší úrovni, čímž nabývá na významu. Prostranství Horní návsi – prostoru, kterému byl ponechán význam spíše společenský – oživuje otevřený prostor cukrárny a přilehlý parter je řešen jako volná plocha s možností rekreace a setkávání obyvatel. Zároveň je z tohoto prostoru možný přístup k Obecnímu úřadu podél stávající ulice V Uličce. Propojení jednotlivých provozů, plynulý průchod přes území a zároveň maximální otevření jsou základními principy navrhovaného řešení.