desk architekti

PORO2009

POROTHERM 2009
soutěžní projekt Rodinný dům budoucnosti

Autoř: Martin Kačírek
Datum: 07/2009

Záměrem předkládaného návrhu rodinného domu je vytvořit architektonicky a konstrukčně jednoduchou a kompaktní hmotu, zároveň však docílit působivého a zajímavého řešení zvenku i zevnitř. Pravoúhlá hmota objektu vychází ze čtvercové základny. Dům je řešen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený jedním zapuštěným podzemním podlažím, do kterého je z uliční strany řešen vjezd a vstup do garáže. Řešení fasád objektu reflektuje vnitřní prostorové uspořádání, svoji dispoziční a provozní jednoduchost přenáší i do vnějšího střízlivého vzhledu. Pravidelnost hmoty “narušují” terasa umístěná v jihozápadním rohu horního podlaží a v části do ulice přístřešek nad vstupem, čímž objem přirozeně graduje.

Bylo snahou vytvořit dům, který svým uživatelům nabídne zajímavý prostor pro bydlení, práci, ale i volný čas; bude šetrný ke svému okolí, přírodě a energiím.