desk architekti

PIA

Rekonstrukce domu Piaristů 28, v Mikulově

Autoři: Jakub Děnge, Martin Kačírek, Štěpán Děnge

Datum: 07/2014

Záměrem investora je využívat objekt jako polyfunkční dům s restauračními a komerčními provozy v přízemí a ubytováním v patře a podkroví.

Základní ideou navrženého řešení je realizovat obnovu a přestavbu hlavní části domu č.p. 987 s maximální šetrností k dochovanému historickému stavu a s respektem vývojové vrstevnatosti stavby. Snahou je veškeré konstrukce zbavit novodobých nánosů a vytvořit čisté, moderní a účelné prostory. Vzhledem k havarijnímu stavu nosných konstrukcí dvorního křídla budovy stájí, bude tato část v určitém rozsahu nahrazena nově navrženou přístavbou. Ta je řešena jako kompatibilní a současně svým ztvárněním a formou pravdivá svébytná a soudobá stavba, dispozičně vyhovující požadovanému provozu. Přístavba bude provedena tradičními technologiemi z běžných stavebních materiálů a konstrukcí.