desk architekti

GZ

Galerie Závodný
v Mikulově
Grand Prix 2012, kategorie novostavba

Autoři: Štěpán Děnge, Jakub Děnge

Galerie Závodný je soukromá galerie. Jejímu zrodu předcházela dlouholetá sběratelská činnost v oblasti výtvarného umění. Výstavní program tvoří autorské výstavy českých i zahraničních umělců, v popředí zájmu stojí geometrické, minimalistické a konceptuální umění a tvorba českých autorů,kteří odešli do exilu.
Z ulice Husovy uzavírá stavba uliční frontu. Hmotami a tvaroslovím navazuje na stávající zástavbu. Fasády jsou provedeny v omítce a tato část objektu je zastřešena střechami s pálenou krytinou. Napojení na poválečné bytové domy je řešeno krčkem s průjezdem za bytové domy. Kolmo navazuje vstupní část stavby orientovaná do náměstíčka. Přízemím prorůstá do hradební podnože a odstoupením stavby v úrovni patra pak zachovává průhled na mikulovský zámek. Přestože se jedná o jeden funkční celek, je tato část pojednána rozdílně. Vnější výraz strohých, sochařsky tvarovaných hmot je postaven na použitém materiálu a precizním detailu kamenných prvků. Obvodové stěny a netradičně i střešní plášť je obložen přírodním vápencem. Vápenec, vzhledem podobný místnímu, ale svými vlastnostmi odpovídající požadavkům, byl přivezen z chorvatského ostrova Brač.