desk architekti

DRN

Kulturní dům Drnholec
soutěžní projekt rekonstrukce

Autoři: Jakub Děnge, Martin Kačírek, Štěpán Děnge
Datum: 08/2014

 

Úkolem studie je nalezení nejlepšího řešení na využití objektu kulturního domu, který již nevyhovuje všem požadavkům a je technicky i morálně zastaralý. Provozování stávajícího kinosálu, který nepodporuje soudobé promítací technologie, je ekonomicky neudržitelné. Zároveň neustále se zvyšujícím nárokům na kvalitu prostředí neodpovídají přilehlé prostory ani vybavení. Přes nepochybně kvalitní původní architektonický záměr dnes kulturní dům v Drnholci nepůsobí reprezentativně, a snahou je jej opět plnohodnotně zapojit do života obce a rozšířit tak záběr kulturních a společenských aktivit.

Kromě odstranění typologických nedostatků a návrhu materiálového řešení, je základní ideou navrhovaného řešení vložení podlaží do prostoru původního kinosálu, čímž vzniknou v budově dva nové samostatné prostory: v přízemí prostor vstupní haly, která zároveň bude sloužit jako předsálí, a v patře salonek pro menší společenské, rodinné a podobné akce.