desk architekti

DD2008

DŘEVĚNÝ DŮM 2008

kategorie “Nízkoenergetický bytový dům”

Autor: Martin Kačírek
Datum: únor 2008

Objem domu je racionální, s pravoúhlou půdorysnou základnou tvaru písmene „L“ a jednotnou výškou. Jednoduché hmotové řešení reaguje na vnitřní dispoziční členění a rozmístění jednotlivých bytů. Silný, přesto tvarově zřejmý objem domu člení plochu pozemku a logicky ji rozděluje na funkční celky: část zahradní a uliční.

Na každém podlaží – vyjma přízemí – jsou navrženy 3 byty, přehledně rozmístěné s využitím orientace ke světovým stranám a v návaznosti na společný schodišťový prostor.
Architektonický výraz a celkové měřítko objektu si ponechává spíše charakter drobnější zástavby, fasády jsou členěny předstupujícími konstrukcemi nebo zapuštěním jednotlivých oken a lodžií v jihovýchodních rohových pozicích. Rozmístění okenních otvorů je koncipováno s ohledem na potřeby prosvětlení místností a zároveň na potlačení silného hmotového řešení.
Předkládaný dřevěný bytový dům poukazuje na kombinaci jednoduchého tvaru se základnou tvořenou třemi těsně spojenými čtverci a rozehrané kompozice řešení fasád. Přiměřené měřítko objektu s použitím standardních výrazových prostředků je vhodnou materiálovou i technologickou alternativou k ostatním konstrukčním systémům.