desk architekti

PORO2006

POROTHERM DŮM 2006
“Komfortní rodinný dům z cihlového systému POROTHERM 2006”
Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj

Autor: Martin Kačírek
Datum: 05/2006

Z architektonického hlediska se jedná o dům hmotově zřejmý. Jeho hlavní pravoúhlá hmota vycházející ze čtvercové podstavy poutá svou vlastní jednoduchostí. Ze severní strany navazuje na základní třípodlažní formu nižší hmota prostoru před hlavním vstupem do domu z ulice, která spojená s garáží a se zděným plotem vytváří přízemní kompaktní celek z uliční strany a vytváří tak pro kolemjdoucího dojem, že dům vystupuje z masivní podnože.
Vnější výraz objektu reflektuje vnitřní prostorovou koncepci a uspořádání. Hlavní obytný prostor, který v přízemí navazuje na halu se schodištěm, je řešen přes 2 podlaží a je prostorově propojen s pracovnou situovanou o podlaží výše. Hlavní obytný prostor zahrnuje i plochy určené k přípravě jídla a stolování a je širokým okenním otvorem propojen se zahradou. Pracovna – se kterou je obytný prostor opticky propojen – může fungovat jako knihovna, studovna, či jako dětská herna.
Třetí nejvyšší podlaží je řešeno jako noční část s dětskými pokoji a velkou ložnicí rodičů, na kterou navazuje střešní terasa. Ta je vzhledem k zajištění dostatečného soukromí obezděna, čímž doplňuje hmotu samotného objektu do jasně čitelného výrazového objemu.
Záměrem bylo vytvořit objekt s originálním, jednoduchým, ale přesto působivým architektonickým výrazem. Dům, který svým uživatelům nabídne zajímavý prostor pro bydlení, práci i volný čas …